1,500,000 ریال

راه اندازی کلاس آنلاین

تجربه یک وبینار حرفه ای

پشتیبانی

  • 100 کاربره

  • ۱ ساعت سرویس مجازی

  • امکان ضبط جلسات

  • حضور و غیاب

  • ایجاد اتاق

  • مدیریت کاربران

  • امکان نظرسنجی

  • برگزاری نامحدود کلاس